Hvordan kan tværfaglighed foregå?

Tværfaglighed forudsætter faglighed. Faglighed kan vi definere som noget, der foregår inden for et fag eller en disciplin: Hvilke problemer interesserer man sig for, hvilke metoder benytter man etc. Faget kemi interesserer sig for andre emner og benytter sig af andre metoder end fx faget engelsk gør. Fag og discipliner udvikler sig og er langt fra statiske – mere om dette på et senere tidspunkt.

Men for at kunne forstå tværfaglighedens karakter, må man først interessere sig for faglighed. Hvad er faglighed da?

Jeg plejer at tage udgangspunkt i figuren nedenfor:

Figur over relationen mellem den virkelige verden og et fag

Figur over relationen mellem den virkelige verden og et fag

Det, figuren viser, er flere ting:

  1. Et hvilket som helst fag ønsker at belyse et bestemt men særligt aspekt af virkeligheden.
  2. Fagene har formuleret deres egen terminologi, deres eget sprog, hvormed de taler.
  3. Farverne på figuren signalerer, at der er forskellige typer arbejde at gøre alt efter hvilken fase af cirklen, man befinder sig i.

Lad mig uddybe:

 

Tværfaglighed

Tværfaglighed – hvad er det? Det findes der en del forskellige bud på. Et bud drejer sig om at se på tværfaglighed med et videns-teoretisk blik, mens en anden type mere interesserer sig for hvordan tværfaglighed konkret kan bedrives i praksis.

Den videns-teoretiske tværfaglighed er overvejende analytisk. Her mener man, at der må eksistere eller blive udviklet et (tværgående) korpus af viden mellem eksisterende vidensområde, før det er rimeligt at tale om viden på tværs. Den praktiske tværfaglighed har gerne en genstand, man er sammen om – det kan være den syge, klienten eller eleven – som man så lægger mange perspektiver ned over. Så betegner man sin tværfaglighed som holistisk eller multi-perspektivistisk.

Velkommen

Velkommen til min blog. Det er her min tanke at formidle og diskutere de ting, jeg arbejder med i min forskning, i mere direkte form. Normalt formidles forskning gennem videnskabelige artikler bragt i særlige tidsskrifter, hvilket er en særlig genre, der eksisterer inden for forskerverdenen. På den ene side er disse videnskabelige artikler en ganske udmærket form, som forsøger at sikre, at forskningen lever op til visse kvalitetskrav. På den anden side er det uheldigt, for på den måde forbliver meget forskning gemt inde ’bag murene’.

Lang de fleste forskere vil gerne diskutere deres resultater med andre, og det er det, jeg gennem bloggen her håber at kunne få lejlighed til.

Blog-indlæggene vil især kredse omkring emnerne natursyn, tværfaglighed og forskningsmetoder.